På denne siden har vi samlet svar på de vanligste spørsmålene vår supportavdeling har mottatt om våre produkter.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du ta kontakt med oss via skjemaet på denne siden: Kontakt oss, En av våre dyktige konsulenter vil svare deg så raskt som mulig.

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og gjøre denne listen med spørsmål og svar relevant, slik at du enkelt kan finne de svarene du trenger for å få mest mulig utbytte av produktene du har kjøpt hos oss.

Ved tilkobling av Gateway GS188 (hovedenhet) eller kamera må telefonen eller nettbrettet ditt være tilkoblet 2,4 GHz-båndet på ruteren din. Når det gjelder tilkobling av varslere og enheter, kan du gjerne være tilkoblet 5 GHz-båndet.

Moderne rutere er utstyrt med både 2,4 GHz og 5 GHz-båndene. Disse båndene har forskjellige egenskaper som utfyller hverandre når det gjelder rekkevidde og hastighet. Telefonen eller nettbrettet ditt bytter sømløst mellom disse båndene uten at du merker det, og du kan se hvilket bånd du er tilkoblet ved å åpne innstillingene på enheten din. Du kan se hvilket bånd du er tilkoblet ved at «Nettverksnavnet» har et tillegg som for eksempel «Nettverksnavn-2,4GHZ» eller «Nettverksnavn-5GHz».

Noen nettverksnavn utelater 2,4 GHz-tillegget i navnet, slik at det kun er 5 GHz som er spesielt markert.

Derfor må du åpne «innstillinger» på telefonen eller nettbrettet ditt og velge det nettverksnavnet som ikke har 5 GHz-tillegget.

Dual band routere
Noen routere er utrustet med dual band, dvs at 2,4GHz og 5GHz er slått sammen til ett nettverksnavn. Et eksempel på en slik router er GET trådløs ruter mod v3890. For å se 2,4GHz bandet kan du gå inn på din routers innstillinger og splitte de to bandene slik at du ser, og kan velge, hvilket band du vil benytte. Se prosedyre for dette i den enkelte routers manual, eller kontakt din nettleverandørs kundeservice for hjelp.

Hvis du ikke kan eller vil splitte bandene din router kan du komme rundt dette problemet ved å bevege deg lenger bort fra routeren, alternativt gå til rom (kjeller) som er godt isolerte eller betongarmerte. Da bytter telefonen eller paden automatisk til 2,4GHz bandet siden dette bandet har den lengste rekkevidden av 5 og 2,4GHz bandet. Du vil fortsatt kun se ett nettverksnavn men det er stor sannsynlighet for at du nå er tilkoblet 2,4GHz bandet og du kan nå koble opp både Gateway eller kamera.

Når Gateway eller kamera er lastet opp til Familywell appen, kan telefon eller pad hjerne være tilkoblet 5GHz bandet, enten du legger til nye enheter eller administrerer systemet inkludert mottar varsler.

Hvis du vil starte oppkobling av Gateway på nytt, eller slette alle tilkoblede enheter, kan det ofte være greit å resette Gateway.

Trykk raskt 3 ganger på Gatewayens Knapp, LED blinker nå grønt.

Trykk så og hold Knappen inne til LED blir lilla, og slipp så knappen. Gatewayen «alarmerer», den resettes og restarter.

Du kan nå starte prosedyren med å legge til Gateway på nytt.

Systemet gir mulighet til å knytte varslere eller andre smarthusenheter til din App, slik at du kan motta varsler eller være i stand til å styre funksjoner i ditt hus.

Trykk på «Enhet» i Appens hovedmeny nederst i høyre hjørne for å gå til enhetsliste.

Trykk så på «Pluss tegnet» eller «Legg til» øverst til høyre. En instruks vises på skjermen som forteller deg :

Trykk nå raskt 3 ganger på knapp på enheten som du ønsker å legge til.

Appen svarer med å spørre deg hva du vil kalle enheten, eksempelvis «Varsler Stue»

Trykk OK, og enheten vil nå vises med ett ikon i listen over enheter.

Hvis tilkobling feiler, utfører du prosedyren på nytt. Husk at din mobil eller nettbrett må være tilkoblet 2,4GHZ båndet til din router.

Trykk på enheten i din enhetsliste i app. Oppe til høyre vil du finne «Administrer». Her vil du finne knappen «Slett enheten».

På appens hovedside finner du et «tannhjul» øverst til høyre, og trykk på det. I menyen som nå vises velger du «Legge til nytt kamera».

Trykk så på «Legg til en ny IPC». Følg instruksen som vises i din app, som er:

 • Du må koble kameraet til strømforsyning for å sikre drift.
 • Første gang, sett utstyret, mobiltelefonen og router innenfor 1 meters avstand fra hverandre for å sikre signalmottak.
 • Hør talebeskjeden «Venter på konfigurering» for å starte konfigurasjon.
 • Hvis du ikke observerer overnevnte, trykk på SET/RESET – tasten og nullstill utstyret til fabrikkinnstilling og start på nytt.

Når kameraet er koblet til kan du aktivere dette med «pilen». Et tannhjul dukker opp i høyre hjørnet. Velg dette for å konfigurere ditt kamera.
Setter du i inn et minnekort, (MiniSD som kjøpes separat) og angir «Sett opptak i sløyfe» vil du kunne gå tilbake og se hendelser i minimum ett døgn (avhengig av kapasiteten på minnekortet). På en tidslinje vil du se bevegelser som du vil kunne spille av.

Husk å synkroniser tiden under menyen grunninnstillinger. Hendelsene på film vil da være synkronisert med lokal tid.

Start ditt kamera fra hovedsiden i app. Oppe til høyre vil du finner du et «Tannhjul» som indikerer konfigurasjon. Under «Universale innstillinger» finner du knappen «Slett»

Du bør alltid seriekoble dine varslere, om du kun vil la de være en del av husets interne brann varsling, eller du vil knytte de til ditt FamilyWell smarthus system for å motta varsel på din telefon eller pad.

Slik gjør du:

 1. Legg varslerne dine på et bord fremfor deg.
 2. Velg deg ut en hovedenhet. Trykk raskt 3 ganger på denne, LED vil nå lyse fast rødt.
 3. Velg ut første slaveenhet og trykk også raskt 3 ganger på denne. Slaven vil nå lyse og bekrefte med et «pip-pip». Varsler er nå seriekoblet.
 4. Gjenta punkt 2. for alle varslere

Tilknytning til Familywell smarthussystem

Dersom du ønsker at dine røykvarslere GS559 skal varsle deg på telefon eller nettbrett , kreves det at du har investert i en Gateway GS188, (hovedenhet for vårt smarthussystem), og knyttet den til din App.

Fra Appens hovedside går du til «Enheter» og trykker «Legg til» i høyre hjørne og følg anvisning på skjerm som er :

 1. Trykk umiddelbart og raskt tre ganger på varsler.
 2. Du blir bedt om å angi navn på varsler, eks. «Varsler stue»
 3. Varsler dukker opp som et ikon i din liste over smarthus enheter.
 4. Gjenta prosedyren for alle varslere.
 5. Test varslere fra App ved å trykke «Test» og varsler kvitterer med et test-varsel, eller hold inne knappen på en av varslerne til alarm utløses. Alle varslere i serien samt Gateway vil nå alarmere og du vil få melding på din telefon at alarm er utløst. Systemet er nå i drift.
 6. Du leser til enhver tid av batterispenning på varsler via App.

Ta ut batteriene fra din røykvarsler. Sett så batteriene inn igjen mens du holder knappen på varsleren inne. LED vil nå lyse fast. Slipp så knappen når LED slukker, for så å trykke på knappen når LED begynner å lyse igjen. Varsleren vil nå avgi et lite «pipp». Slettingen er nå vellykket.

For å gjennomføre ny seriekobling ser du her.

En seriekoblet varsler skal ved røykutvikling alarmere lokalt og sende signalet «alarm er utløst» videre til andre seriekoblede varsler i en serie, som da også vil alarmere. På denne måten opprettholder du sikkerheten i flere rom og et større område, og spesielt om boligen har flere etasjer. For å teste at dine varslere er seriekoblet gjør du følgende:

Trykk og hold inne knappen på en av de seriekoblede varslerne i serien inntil alarm utløses, slipp så knappen. I tur og orden vil de andre varslerne gå i alarm. Dersom en eller flere varslere ikke avgir alarm i denne testen må du gjennomføre seriekobling på nytt.

For å bli varslet på din telefon eller pad, enten det er røykvarslere eller andre smarthusenheter som går i alarm, må router og Gateway være tilkoblet strøm.

Ved strømbrudd vil brannsikkerhet være ivaretatt internt i din bolig ved at varslerne er seriekoblet.

Ved røykutvikling vil alle varslerne alarmere, og du vil du være i stand til å slukke, evakuere og varsle brannetat. Det er derfor viktig at alle varslerne dine er seriekoblet. (Link til Seriekoble røykvarslere GS 559)

Når strømmen er tilbake vil din Gateway automatisk koble seg til router i løpet av noen sekunder og ditt FamilyWell system vi igjen være i stand til å sende deg varsler, eller sette deg i stand til å styre dine smarthusenheter.

Dersom du etter en strømstans opplever at enheter ikke listes i enhetsoversikten, kan det være smart å lukke og gjennomføre en omstart av app. Dette gjøres ved å laste app ut av internminne, og deretter starte app på nytt. Ved omstart synkroniserer nå app med Gateway og enhetene skal være tilbake. OBS! Ved utløst alarm, vil du bli varslet selv om enheter ikke vises i enhetslisten dersom de tidligere er lagt til i din app.

Etter en strømstans kan du oppleve at en enhet er «offline» og enhetsikonet vises i grått:

Ved stilstedeværelse utløser du en testalarm, eller trykker knappen på gjeldende smarthusenhet. Enhetsikonet skal nå bli grønt som indikerer at enhetene nå er online.

Dersom du ikke er til stede og i stand til å fremskynde enheter til online, vil offline enheter knytte seg til og bli online i løpet en «heart break» tidsintervall som er individuelt for hver av enhetene.

Dersom offline enhet etter tid ikke etter går online, kan du slette enhet og legge den til på nytt.

Slette enheter gjør du ved å åpne (trykke) ikonet for gjeldende enhet og trykke «Administrer» og deretter «Slett».

Legg så enheten eller varsleren til på nytt.

GS558 er levert med forhåndsinnstilt seriekobling fra leverandør, men kan slettes ved bl.a feil utført test av varslerne.

Gjennomfør , Test (pkt 1), Resett om nødvendig (pkt2), og evt. gjennomfør ny seriekobling. (pkt3.)

Det anbefales at du har alle varslerne fremfor deg da dette gjør arbeidet enklere

Se vår film under eller følg denne prosedyren .

 1. Hvordan tester jeg at varslerne er seriekoblet:Trykk og hold knappen inne på en varsler i opptil 45 sekunder. I løpet av denne tiden vil alle varslere som er seriekoblet, alarmere med testsignalet, «pip pip». Hvis testsignalet uteblir på en eller flere varslere, er disse varslerne ikke seriekoblet.OBS! Etter gjennomført test går varslerne i pausemodus i 10 minutter, og deretter går de selv tilbake til “aktiv” modus. Ny test kan ikke utføres før etter pausemodus (10 minutter)
 2. Hvordan resetter jeg røykvarslerne:Trykk og hold knappen inne, varsleren vil så alarmere. Etter ca 18 sekunder vil LED lyse fast, for deretter å pulsere raskt. Slipp så knappen og trykk deretter to ganger raskt og bestemt. Hvis prosedyren er vellykket, vil varsler bekrefte dette med et kort «piip».Dette må gjennomføres på hver enkelt varsler.
 3. Hvordan seriekobler jeg varslerne:Velg ut en hovedenhet og hold knappen inne til LED lyser fast rødt, slipp så knappen. Legg hovedenheten fra deg og finn frem første slaveenhet som du ønsker å koble til. Trykk så en gang raskt og bestemt på knappen til slaveenheten. LED i hovedenhet og slave vil nå pulsere raskt i noen sekunder. Deretter vil LED i slaveenhet slukke, og LED i hovedenhet vil lyse fast igjen.Koblingen er nå vellykket, og du kan nå koble til en ny slaveenhet. Fortsett til alle slaver er seriekoblet.

OBS! Denne prosedyren gjelder for å koble GS558 til appen FamilyLink ved bruk av Omformer GS940 slik at du kan bli varslet på din smarttelefon ved branntilløp. 

Hvis du eier GS559 må du se her: Seriekoble røykvarslere GS559. Omformer er ikke nødvendig. 

Det er viktig å følge denne prosedyren punkt for punkt: 

Se også film nederst på siden, men stegene er: 

 1. Last ned appen «FamilyLink» fra Google Play eller App Store og registrer din bruker 
 2. Knytt Gateway GS198 til appen «FamilyLink», trykk på «+» knappen. 
 3. Legg til omformeren GS940 (Repeater) til i appen ved å trykke «+» knappen. 
 4. Varslerne (GS558) bør seriekobles og testes, se: hvordan seriekoble GS558 
 5. Åpne Repeater i app og legg til dine røykvarslere (GS558) trykk «+» knappen 
 6. OBS! På eldre modeller av GS558 vil en av de tillagte varslerne i noen tilfeller ikke være “synlig” i alarm-listen under «Repeater», selv om den er korrekt tillagt. Dette skyldes i så fall at to varslere har fått lik id ved seriekobling. Dette påvirker ikke sikkerheten da varsleren vil alarmere som normalt. Eks.: Legger du til fire varslere, vil tre være “synlige”, legger du til tre, vil kun to være “synlige” i alarm-listen. 
 7. Test systemet ved å trykke «Test» fra synlige varslere under «Repaeter». Til info vil alle varslerne nå gjennomføre en full seriekobling test som vil vare ca ett minutt. Testen kan ikke avbrytes. 

Du kan også følge alle anvisningene i appen som dukker opp når du trykker «+» knappen. En stemme vil forklare deg fremgangsmåten. Er du fortsatt i tvil om fremgangsmåten kan du se filmen under.

Last ned og installer appen Familywell fra Google play / App Store, og start registeringen av din bruker ved å trykke “Registrer” knappen nederst i høyre hjørne på åpningsbildet.

Under registering blir du bedt om å legge inn din e-postadresse og angi et sikkert passord som du må repetere. Deretter dukker det opp et bilde hvor du blir bedt om å gjengi det du ser på skjermen, bokstaver og tall. Du må skille mellom små og store bokstaver. Avslutt med «OK» og du får beskjed om sendingen din var vellykket.

OBS! Du vil nå motta en e-post med en sekssifret kode som må gjengis i app til venstre for knappen «Bekreft kode»

Deretter trykker du «Registrer»

Gå nå til åpningsbildet og legg inn din e-post og valgte passord.

Etter registrering av app er du klar til å knytte «Gateway» hovedenheten som er bindeleddet mellom app, varslere eller andre smarthusenheter til ditt system.

OBS viktig! Under tilkobling av Gateway, samt varslere og andre smarthusenheter må din telefon eller pad alltid være tilkoblet 2,4GHZ båndet i din router. Deretter kan du gjerne være tilkoblet 5GHZ bandet om routeren din støtter dette.

Sett først Gateway i kontakten og vent i minimum 5 sekunder. Se så appens hovedside og trykk på «tannhjulet» øverst i høyre hjørne. I menyen som dukker opp velger du «Nettkonfigurasjon».

Du kan nå følge instruksjonen på skjermen, som er:

Hold knappen inne på Gateway i minst 3 sekunder, inntil led blinker blått. Slipp så knappen på Gateway og gå til i app og trykk «Legg til IPC» .

I neste bilde vil ditt nettverksnavn dukke opp, (viktig at dette er 2,4GHZ bandet) Dukker det ikke opp kan du skrive inn nettverksnavnet.

Skriv deretter inn passordet til nettverket og trykk knappen «Koble til»

En forløpsindikator vil gi deg beskjed om at tilkobling av Gateway ble vellykket. Hvis ikke, start prosedyren på nytt.

Av vår erfaring for mislykkede tilkoblinger er bruk av feil passord, samt forsøk på å koble til 5GHZ bandet de mest vanlige. Kontroller at dette er riktig, og merke at de fleste passord skiller også mellom store og små bokstaver.

OBS! Denne prosedyren gjelder kun for GS558 ved bruk av Omformer GS940 (433-868GHz)

Eier du GS559 må du se her: Seriekoble røykvarslere GS559

Vi foreslår at du følger denne prosedyren punkt for punkt:

 1. Last ned app, installer og registrer din bruker, se: hvordan komme i gang
 2. Konfigurering av Gateway (GS188) – kontrollenheten, se: hvordan knytte Gateway til app
 3. Koble trådløs omformer (GS940) til Gateway, se: hvordan legge enheter i system
 4. Varslerne (GS558) bør seriekobles og testes, se: hvordan seriekoble GS558
 5. Så kobler du dine GS558 til FamilyWell systemet, pkt 5. under eller som beskrevet i filmen
 6. Test av systemet: Fra varsler eller fra app, se pkt 6. under
 7. FAQ for Omformer GS940, se pkt 7. under

5. Koble GS558 til FamilyWell systemet

5.1: Hvordan koble røykvarsler til trådløs omformer:

Trykk og hold inne knappen på din omformer til LED lyser rødt. (ca. 3 sek.) Trykk så og hold inne knappen på din røykvarsler, GS558 / GS558A. Observer innen kort tid at LED i omformer begynner å blinke og at din gateway går over i alarm. Nå skal din røykvarsler være tilkoblet og du kan se den i alarmlisten i din omformer. Gjenta for alle varslere som ønskes tilkoblet.

OBS! En av de tillagte varslerne vil ikke være “synlig” i alarm-listen under omformer, selv om den er korrekt tillagt. Dette skyldes at to varslere får lik Id ved seriekobling. Dette påvirker ikke sikkerheten da varsleren vil alarmere som normalt. Eks.: Legger du til fire varslere, vil tre være “synlige”, legger du til tre, vil kun to være “synlige” i alarm-listen.

5.2: Hvordan slette en varsler fra trådløs omformer:

Trykk og hold inne knappen på omformer, LED vil nå lyse rødt. Hold knappen inne til LED slukker. Trykk så og hold inne knappen på din røykvarsler i ca. 3 sekunder. Din varsler er nå slettet fra din omformer.

5.3: Hvordan slette alle varslere fra trådløs omformer:

Trykk og hold knappen inne på den trådløse omformeren i ca. 5 sek., i løpet av denne tiden vil LED begynne å lyse og så slukke. Slipp knappen når LED slukker, for så å trykke og hold knappen inne igjen. LED vil så begynne å lyse igjen for så å blinke, slipp så knappen. Dette indikerer at den trådløse omformeren har slettet alle varslerne.

6. Test av systemet: Fra varsler eller fra app

6.1: Test seriekobling fra varsler:

Trykk og hold knappen inne på en varsler i opptil 45 sekunder. I løpet av denne tiden vil alle varslere som er seriekoblet, alarmere med testsignalet, «pip pip».

Etter gjennomført test går varslerne i pausemodus i 10 minutter, og går selv tilbake til aktiv modus etter endt tid. Varslerne kan ikke testes igjen før pausemodus (10 min) er utløpt.

6.2: Test fra app:

Gå til “Enheter” i din app, trykk så på din trådløse omformer. Her vil du få opp omformerens varslerliste, velg da ut en vilkårlig varsler og trykk på den. Trykk deretter på “test”, så vil systemet gå inn i alarm test-modus. Alle seriekoblede varslere og gateway vil alarmere, samtidig som du vil få en alarmbeskjed på din telefon.

7. Vanlige spørsmål for Omformer GS940

ProblemÅrskakLøsning
1Ikonet i appen endrer seg ikkeGateway kobler ikke til WI-FI.Sjekk Wi-Fi eller rekonfigurer nettverk.
Avstand mellom omformer og gateway er for storSynlig avstand mellom de to kan ikke overstige 80 meter
2Enheten blir ikke tilkobletGatewayen går ikke inn i tilkoblingsmodus (Grønn LED blinker ikke)Klikk på + knappen i siden for enheter i din app
Omformeren kobler ikke til gatewayTrykk på knappen til omformer raskt 3 ganger
Operasjon time-out.Se de to ovenstående løsningene