Se hele forskriften av 01.01.2016 på www.lovdata.no.

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Se også forbrukerrådet røykavarslerguide: https://www.forbrukerradet.no/guide/2012/den-store-roykvarslerguiden/

Eller et utdrag her:

Hvor mange? Og hvor?

Da har vi altså kommet frem til at du bør satse på optiske, seriekoblede varslere. Men hvor mange bør du kjøpe? Og hvor bør de plasseres?

Fordi optiske, seriekoblede varslere har blitt såpass rimelige (fra rundt 300 kr), vil svært mange husstander i dag ha god nok økonomi til å plassere varslere i samtlige av boligens rom. Og fordi de trådløse variantene er så enkle å montere, vil du på egen hånd kunne montere dem i løpet av en time eller to, avhengig av hvor mange rom som skal sikres.

Burde du montere røykvarslere i samtlige rom? Eller er dette å overdrive? Vi spurte våre eksperter og fikk svar fra 9 av dem.

Et klart flertall (6 av 9) mener at du ideelt sett bør plassere en røykvarsler i hvert rom, mens bare 3 av 9 mener dette er å overdrive.

Men hva med deg som synes dette blir for dyrt? Hvilke rom bør du prioritere høyest?

Våre eksperter svarte overraskende sprikende på dette spørsmålet. De 8 ekspertene som besvarte vårt prioriteringsskjema mente imidlertid i gjennomsnitt at voksensoverommet, barnesoverommet og stuen er aller viktigst. Deretter kommer kjellerstuen og gangen utenfor voksensoverommet.

Men hva med kjøkkenet? Jo, her er ekspertene svært uenige. Enkelte aktører mener kjøkkenet er blant de aller viktigste rommene, mens kjøkkenet kommer langt ned på listen hos andre. Én aktør mener at røykvarsler ikke bør plasseres på kjøkkenet i det hele tatt, men at varsleren i stedet bør plasseres rett utenfor. Den store uenigheten har nok sammenheng med at ioniske varslere montert på kjøkken, har en lei tendens til å gå i feilalarm. Moderne, optiske varslere har imidlertid ingen problemer med å takle et kjøkkenmiljø.

Også når det gjelder entré/gang/hall er uenigheten stor. Mens 2 aktører plasserer dette rommet på topp, havner det langt nede på andre aktørers lister. Samme problematikk gjelder kontor/annet oppholdsrom. Aktørene er imidlertid relativt enige om at boder, loft og baderom kan plasseres langt ned på prioriteringslisten.

Konklusjon: Jo flere, jo bedre

Forbrukerrådet mener du ideelt sett bør plassere en røykvarsler i hvert rom. I tillegg bør du om mulig samarbeide med naboen (se egen underartikkel).

Hvis du ikke ønsker å følge dette rådet, er det viktig å være klar over følgende: Røykvarslerne skal både oppdage brann og varsle deg når den har oppdaget brannen. Derfor er det viktig å plassere seriekoblede røykvarslere både i rommene der det er størst risiko for at brann skal oppstå – og i rommene der det er størst sjanse for at varslerne vil vekke deg og din familie.

Forbrukerrådet mener derfor du bør prioritere stue, kjøkken, gang utenfor soverom (oppdaging) og samtlige soverom (oppdaging og varsling).

Som et absolutt, absolutt minimum bør du plassere en røykvarsler i hver etasje (noe som også har blitt påbudt etter at denne artikkelen ble publisert).