Hvem er Branninfo.no?

Branninfo.no er et firma som driver salg av egne brannvernprodukt og er kontraktør for ekstern firmaer. Våre salg gjøres via netthandel på hjemmesiden www.branninfo.no, Facebook, annonser på Google og via telefonen. Branninfo.no eies og drives av Branninfo AS.

Hva brukes av arbeidsverktøy?

Branninfo AS bruker et ringesystem levert av Telemagic Group (TMG). Det er en fullstendig skybasert løsning som sørger for rask og enkel administrasjon for inn- og utgående telefoni, epost og SMS. Systemet består i generelle trekk av en webapplikasjon, en PBX (private branch exchange), en kontroller for å kjøre CTI-systemer (computer-telephony integration) og en database. Fra webapplikasjonen kan det ringes ut på det offentlige telenettverket samt sendes SMS og epost.

Hvor lagres dataene?

TMG sine data lagres hovedsakelig på Amazon datasenter i Dublin, Irland. Kunder utenfor Europa lagrer data på nærmeste Amazon-senter. Alternativt kan kunder kjøre serveren selv på deres egne datasentre. Serverne administreres av Telemagic Group A/S og driftes av hver enkelt bedrift. Persondata blir ikke overført utenfor EØS, med mindre landet også sikrer et fullverdig beskyttelsesnivå. Se hvordan Amazon håndterer GDPR her: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

Hvordan opprettholdes sikkerhet i Branninfo.no?

Branninfo.no følger de samme strenge reglene som Telemagic Group A/S. Dette er beskrevet i TMG Hosting and Security Document. Sikkerhet ivaretas ved bruk av vedlikeholdte brannmurløsninger og all data kommunikasjon på nett går via sikre protokoller (for eksempel https, ssh). Hvis det arbeides med en tredjepart krever TMG at de har lignende tiltak for å beskytte persondata. TMG garanterer at personlige data lagres trygt, og at all data blir håndtert forsvarlig og etter retningslinjene for GDPR. Vi jobber hardt for å være nøyaktige og vi oppgraderer alle programmer regelmessig for å beholde god sikkerhet.

I tillegg lagrer Branninfo AS, informasjon om kunder i henhold til regnskapsloven. Her benyttes programvare fra Visma, GDPR rutinene iverksatt og gjennomført av Visma følges.

Begrenset tilgang

Systemene er bygd opp med forskjellige roller. Systemansvarlig setter hvilke tilganger administrator, teamledere og operatører/agenter skal ha. På denne måten begrenses antall personer i Branninfo som faktisk håndterer persondata.

Hvor lenge lagres personlig data og “retten til å bli glemt”

TMG tar i mot personlige data fra andre enn Branninfo AS. Disse dataene blir ført tilbake til Branninfo sitt CRM-system med påskrevet kontakt- og salgsinformasjon og håndteres etter som beskrevet over sine retningslinjer for GDPR.

All persondata som lastes inn i TMG, Visma eller Branninfo blir enten innlastet automatisk, eller av autorisert personell i selskapene.

Relevante data slettes automatisk når lovkravene er oppfylt i henhold til Regnskapsloven, Lov om produktansvar og Forbrukerkjøpsloven

Opptak

Som standardinnstilling lagrer Branninfo.no telefonsamtaler i seks uker.

Retten til å ta med seg data. (dataportabilitet)

Norske og europeiske borgere kan kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Via sine leverandører har Branninfo organisert personlig data på en slik måte at det er enkelt å få ut og overføre data til annet system via dataformatet JSON. Informasjonen kan også presenteres på en nettside. Ved forespørsel til bedriften som behandler persondataene så vil disse kunne utleveres etter at det er forelagt legitimasjon.

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon angående Branninfo.no sin behandling av data og informasjonslagring, kan det rettes henvendelse til kundesenter@branninfo.no