SOS Knapp

SOS nødknapp sender alarm til forhåndsbestemte SMART-telefoner via den trådløse Wi-Fi gatewayen og ruteren i boligen. Alarmen vil gå av på mottagerens SMART telefon, slik at bruker kan få rask kontakt og hjelp. Når bruker trykker på alarmknappen, vil alarmen sendes øyeblikkelig til de forhåndsdefinerte mottagerne.

Denne kommuniserer med kontrollenheten “Gateway” som er varslingssystemets “hjerne” og mobilappen “Familywell”.

Varenummer: GS390

Pris: 348,-
Bestill